Kraj

by Miloš Miljković

Neki ljudi imaju loše srce. Takvo je od rođenja, ili su preživeli infarkt ili dva, ili su preterali sa kokainom i alkoholom pa im se naduvalo kao balon. Takva srca imaju običaj da stanu iz čista mira, što je do pre dvadesetak godina—u Srbiji i sad—značilo skoro sigurnu smrt. Srećom, postoji ICD—sprava koja se ugrađuje u grudni koš i isporučuje elektro-šok koji restartuje srce kad je potrebno. Postoje varijante koje rade i kao pejsmejker—daju srcu ritam u slučaju de je prespor ili nefunkcionalan. Sa tim aparatom u grudima, ljudi sa srčanom insuficijencijom žive duže, kvalitetnije, i sa ređim i kraćim boravcima u bolnici.

Neki imaju bolesna pluća. Možda su preterali sa pušenjem, ili imaju česte upale, ili su jednostavno suviše slabi da dišu. Kada imaju prevelikih problema sa disanjem, budu intubirani, i ventilator diše za njih. Pošto cev ne može večito da stoji u ustima, a njima treba puno vremena da se oporave, obično završe sa traheostomom—rupom u vratu kroz koju cev prolazi. Mnogima ta rupa ostaje i onda kada im ventilator više nije potreban, da bi se kroz nju lakše isisali svi sekreti iz pluća. Ne zvuči prijatno, ali opet, bolje i do nego da se udave u sopstvenim sekretima.

Neki ne mogu da gutaju. Obično je to neki tumor jednjaka, ili bilo koji rak za koji je potrebno zračenje koje sprži i jednjak. Pošto hrana ne može da prođe kroz usta, takvima se daje direktno u želudac, kroz gastrostomu—malu rupu u stomaku kroz koju prolazi cev za unapred izblendovanu hranu. U nekim slučajevima se tumor iseče, ili efekti zračenja prođu, pa ta cev više nije potrebna. Češće, ostaje do kraja života, zato što mora ili za svaki slučaj.

Pitanje: od čega umiru osobe sa ugrađena sva tri?

Advertisements